Gebedskring, Dijkhuis

19 februari 2020, 19:30 uur

De gebedskring nodigt u/jou uit voor gezamenlijk gebed bij het Gebedshalfuurtje. Voorlopig overleggen we per keer welke datum, adres en tijd geschikt is. We verwachten dat op deze manier gelegenheid ontstaat om elkaar af te wisselen. Hopelijk krijgt u/jij hierdoor de ruimte om uw/ jouw moment te kiezen. Samen bidden en danken is van belang ondanksvolle agenda’s. De gebedskring gaat van het standpunt uit dat alles wat gedeeld wordt binnen de gebedskring blijft.
Er wordt gewerkt aan een digitale manier om gebedspunten aan te geven. Hierover de volgende keer meer. Er staat een metalen kistje in de hal van de kerk voor het inleveren van gebedspunten. Het spreekt voor zich dat een onderwerp ook in een persoonlijk gesprekje aangegeven kan worden.
Welkom bij het Gebedshalfuurtje
Datum: woensdag 19 februari
Adres: ’t Dijkhuis
Tijd: 19:30 uur
Spreek ons vrijblijvend aan,
Piet en Liesbeth Sterkenburg, Ada van Vianen en Meta Rochat

Sluiten