Maaltijd voor alleengaanden

18 juli 2023, 11:45 uur

D.V. dinsdag 18 juli is er weer een maaltijd voor de alleengaanden van onze gemeenten. Vanaf 11.45 uur bent u van harte welkom in de Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk. Wat er op tafel komt is altijd weer een verrassing, maar het wordt in ieder geval weer een lekker menu. Helaas gebeurt het nog vaak dat deelnemers bij verhindering niet doorgeven dat ze niet aanwezig zijn. Geeft u het op tijd door als u niet kunt? Liefst een week van tevoren. Dan houden wij er rekening mee met de boodschappen en de voorbereidingen. Het is jammer als wij op 40 mensen rekenen en er komen er maar 30. Uiteraard kan er sprake zijn van overmacht (ziekte of iets anders) en daar is alle begrip voor. Mocht u op tijd weten dat u niet kunt, dan graag even contact opnemen met Rika (tel: 441131) of Hillie (tel: 442458) of in het uiterste geval op dinsdagmorgen 18 juli : 442273. Voor vervoer kunt u eveneens contact opnemen met Rika. Kosten maaltijd € 7.50 p.p.

Sluiten