Maaltijd voor de alleen gaanden, Herv. kerk Rijswijk

18 februari 2020, 12:00 uur

D.V. 18 februari is het in de benedenzalen van de Hervormde kerk in Rijswijk weer een drukte van belang. Agnes zorgt voor de aankleding van de zaal en andere nijvere handen bereiden de maaltijd. Ook ten huize van Adri en Teun is het een drukke boel, die werken van thuis uit. En dat alles staat dan klaar eind van de morgen om uit te serveren aan u. Wij verwachten u rond de klok van 12.00 uur en beginnen dan de maaltijd om 12.15 uur.
Bent u niet aanwezig dan geeft u dat even door aan Rika tel. 442971 of Hillie tel. 442458
Bent u op het laatste moment verhindert dan belt u even naar de kerk tel. 442273.
Kosten € 6,00 p.p. U bent zoals altijd van harte welkom!
Het kookteam.

Sluiten