Gemeenteavond, Dijkhuis

18 januari 2023, 20:00 uur

Nog een herinnering aan de gemeenteavond a.s. woensdag in ‘t Dijkhuis. Aanvang 20.00 uur Agendapunten voor de avond zijn; Meerjarenbegroting in FRIS (het nieuwe administratiesysteem voor PKN gemeenten) van Hervormd Giessen zoals ingediend voordat wij mochten gaan beroepen; begroting 2023; nieuwe richtlijnen en exploitatie van de kerkelijke begraafplaats en informatie over de nieuwe begraafplaats administratie die we vorig jaar hebben aangeschaft. Kortom; hoe staan we er financieel voor en wat is er allemaal nodig de komende jaren. Verder zal Ds. Hoek een bijdrage leveren over “gemeente zijn” in een dorp. Wat kan een kerkelijke gemeente betekenen voor het dorp en zijn inwoners. Een onderwerp wat zeer actueel is in deze tijd. We hopen op uw betrokkenheid en een grote belangstelling voor de genoemde punten, en heten u hartelijk welkom woensdagavond.

Sluiten