100 jaar Kerkorgel, Kerk

17 december 2022, 14:30 uur

Het huidige orgel is in 1922 gebouwd door de firma Standaart te Rotterdam/Schiedam. Van oktober 1995 tot maart 1996 is het orgel geheel gerestaureerd. De restauratie is uitgevoerd door de firma Tiggelman uit Zaltbommel. Op 16 maart 1996 is het orgel weer in gebruik genomen. Om dit 100 jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is er D.V. zaterdagmiddag 17 december vanaf half drie tot vijf uur gelegenheid het orgel ook eens van binnen te bekijken en hierover uitleg te krijgen. Orgelbouwer Van den Heuvel uit Dordrecht, die het orgel momenteel onderhoud, zal hiervoor aanwezig zijn. Onze eigen organisten zullen die middag het orgel bespelen en ook gastorganist Jaco van der Werken uit Werkendam heeft zijn medewerking toegezegd, evenals onze predikant Ds. Hoek. Een nader programma volgt nog, maar we willen de middag afsluiten met het zingen van een aantal advent liederen. Noteer deze middag alvast in uw agenda. We hopen velen van u hierbij te mogen verwelkomen.
College van Kerkrentmeesters

Sluiten