100 jaar Kerkorgel, Kerk

17 december 2022, 14:30 uur

Een hartelijke uitnodiging voor zaterdagmiddag 17 december van 14.30 tot 17.00 uur.
Tussen half drie en ca. vier uur bespelen afwisselend en met tussenposen Dini, Hanneke en Jacomien het orgel. Voor muzikale aanwezigen die ook eens graag het orgel willen bespelen is er deze middag gelegenheid hun talenten te tonen, en kunnen ervaren hoe het voelt om de klanken te laten horen. De gehele middag is orgelbouwer Van den Heuvel uit Dordrecht aanwezig om uitleg te geven over de werking van het kerkorgel. Het orgel wordt hiervoor aan de achterzijde open gemaakt.
Verder leveren Dominee Cees Hoek en Kees van Tilborg als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters een bijdrage.
Vanaf half vier is gast- en oud organist Jaco van de Werken aanwezig. Hij zal een uitleg geven over de muzikale mogelijkheden en kwaliteiten van het orgel. Daarnaast zal hij het orgel ook bespelen. Jaco begeleid tevens de samenzang aan het eind van de middag.
In de kerk wordt u deze middag koffie, thee of fris aangeboden. Achter in het nieuwe deel richten we de catering in.
Verder is er informatie over het orgel en de sponsoractie van onze oud koster Sander Sterkenburg tijdens de laatste grote restauratie in 1995/1996. Sander liep hiervoor destijds het Pieterpad.
Daarnaast kunt u ook lezen over andere wetenswaardigheden van het kerkgebouw, de preekstoel, het doopvont en de kroonluchters.
En tijdens dit alles kunt u rustig (zittend) genieten van de orgelmuziek.
Na de hopelijk vele ontmoetingen, gesprekken en opgehaalde herinneringen sluiten we de middag af met het zingen van een aantal Advent liederen.
De middag kent een vrije in- en uitloop.
College van Kerkrentmeesters

Sluiten