Theologiekring

16 oktober 2023, 20:00 uur

16-01-2023: Theologiekring

De eerste theologiekring van dit seizoen vindt plaats op 16 oktober. Wij willen dan stilstaan bij het

boek ‘Navolging’ van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). En wel bij het eerste

hoofdstuk daarvan, dat als opschrift heeft: ‘Goedkope genade’. Die stelt hij tegenover de kostbare

genade van Christus:

Kostbare genade is het evangelie, dat altijd weer moet worden gezocht, de gave waarom

moet worden gebeden, de deur waarop moet worden geklopt.

Kostbaar is zij, omdat zij oproept tot de navolging; genade is zij, omdat zij oproept tot de

navolging van Christus; kostbaar is ze, omdat ze de mens het leven kost; genade is zij,

omdat ze hem pas zo het leven schenkt; kostbaar is ze, omdat ze de zonde verdoemt;

genade, omdat ze de zondaar rechtvaardigt. Kostbaar is de genade bovenal daarom, omdat

ze God veel gekost heeft, omdat ze God het leven van zijn Zoon gekost heeft – ‘Gij zijt duur

gekocht’ – en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn, wat voor God duur is.

De kring vindt plaats bij de familie Groenenboom aan de Andriette Peereboom 11. De kring begint

om 20:00 uur. Heeft u vragen over de kring? Bel dan naar kringleider Harry Groenenboom via 06-

135 693 74. Welkom!

Sluiten