Censura Morum, Pastorie

16 juni 2022, 19:45 uur

Er kunnen drempels liggen op de weg naar de avondmaalstafel. U kunt persoonlijk een drempel ervaren die de toegang tot de tafel moeilijker maakt. Het kan ook zijn dat er zaken tussen gemeenteleden spelen die een drempel vormen om avondmaal te vieren. Het is goed om te kijken of we elkaar kunnen helpen. Mocht u een drempel ervaren en wilt u daarover praten dan kunt u daarvoor terecht bij de predikant en de ouderling van dienst. Zij zijn beschikbaar op donderdagavond vanaf 19.45 uur in de studeerkamer van de pastorie. Welkom.

Sluiten