Verkiezingen ambtsdragers, Dijkhuis

14 december 2022, 20:00 uur

D.V. woensdag 14 december worden om 20.00 uur in ‘t Dijkhuis de verkiezingen gehouden voor twee wijkouderlingen en een diaken. Hieronder een overzicht van de ingediende lijsten (in alfabetische volgorde) en wij vragen u om de verkiezingen van onderstaande personen te gedenken in uw voorbede.
Bert van Straten (wijkouderling) heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe ambtstermijn. Hij zal met de verkiezingen echter wel opnieuw moeten worden verkozen. Daarnaast is er nog één vacature voor wijkouderling. Dit betekent dus dat we voor deze vacature nog een wijkouderling zoeken.
Tijdens de verkiezing kan er dus gekozen worden voor de volgende personen:
Wijkouderling (1 vacature en één herverkiezing):

  • (herkiesbaar) Bert van Straten (Wilgenhof 35)
  • Fred ’t Lam (Burgstraat 4)
  • Kees van Vugt (Maasdijk 11)

Diaken (1 vacature)

  • Gijsbert van der Beek (Wilhelminasluis 6; Andel)
  • Arnout van der Nat (Karbogerd 3)
Sluiten