Inzage jaarrekeningen 2019

14 september 2020, 19:30 uur

Wat later dan gebruikelijk, is er maandagavond 14 september in ’t Dijkhuis gelegenheid de jaarrekeningen van Diaconie, ’t Dijkhuis en het College van Kerkrentmeesters in te zien. Vanwege de corona uitbraak is door de PKN uitstel verleend voor het definitief indienen van de jaarrekening 2019. Gemeenteleden die belangstelling hebben zijn van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur. Namens alle colleges zijn personen aanwezig die des gevraagd toelichting kunnen geven op de jaarstukken.

Sluiten