Schoonmaken kerk

14 mei 2022, 08:00 uur

Zaterdagmorgen 14 mei willen we het kerkgebouw een “grote” schoonmaakbeurt geven. Door corona is dit er al twee jaar bij ingeschoten. Hiervoor doen we een oproep aan vrijwilligers (dames en heren) om een handje te helpen. De kerk is iets groter dan de pastorie, maar vele handen maken licht werk. Als u wilt en kunt helpen breng dan emmer, spons, doeken, etc. mee. Voor de koffie en schoonmaakmiddelen zorgen wij. We hopen natuurlijk op een flink aantal helpers. Om een goede indeling van de werkzaamheden te organiseren is het aantal helpers van groot belang. Als u wilt helpen geef u dan op bij één van de kerkrentmeesters.
Bellen/ appen/ mailen mag ook. (06 21 590 402 / vanti52@kpnmail.nl)
College van Kerkrentmeesters

Sluiten