Theologiekring

14 maart 2022, 20:00 uur

Op maandag 14 maart is er weer een theologiekring. Deze keer staan we stil bij het boek ‘Als korrels tussen kaf’, een boek met preken van de kerkvader Augustinus. We lezen de inleiding op dit boek. En verder ook de preken met de volgende titels:
‘Wat kan een mens mij doen?’
‘Redding in het verschiet’
‘De wereld als een oliepers’
Bij het lezen van deze preken staan wij stil bij de vraag wat wij daaruit kunnen leren met het oog op de vragen van deze tijd. De theologiekring vindt plaats bij de familie Groenenboom aan de Andriëtte Peereboom 11. Wilt u meer weten? Bel dan naar kringleider Harry Groenenboom via 06-135 693 74.

Sluiten