Kerstviering ouderen

12 december 2023, 16:00 uur

Dinsdag 12 december komen wij bij elkaar in de Hervormde kerk in Giessen om 16.00 uur (kerk open om 15.30 uur) om met velen het kerstfeest te vieren. In deze viering is ruimte voor samenzang, meditatie en declamatie. Predikanten en commissieleden verzorgen de middag. Wij volgen de liturgie en gaan daarna de viering voortzetten in het Dijkhuis, waar na een hapje en een drankje er een broodmaaltijd volgt. Daarna zal er nog een vrij verhaal worden verteld. Rond de klok van 19.30 uur zullen we de viering afsluiten.
U kunt zich nog opgeven tot en met dinsdag 5 december bij Hillie van Breugel tel: 442458 hillievanbreugel@kpnmail.nl (ook voor vervoer). Wij zien naar u uit!!

Sluiten