Theologiekring, Dijkhuis

12 november 2020, 20:00 uur

Eerder is aangegeven dat op woensdag 11 november de eerste theologiekring van dit nieuwe seizoen plaatsvindt. Door omstandigheden is deze kring verzet naar donderdag 12 november. We hopen stil te staan bij een viertal preken van de kerkvader Augustinus (354-450). Om kennis te maken met hem lezen we vier van zijn preken. Die zijn te vinden in de bundel “Als korrels tussen kaf. Preken en teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie”, uitgegeven door Damon te Budel. Veel mensen die preken van Augustinus beluisterden maakten daarvan aantekeningen. Op basis van dergelijke aantekeningen is ook deze bundel samengesteld. De preken hebben respectievelijk als opschrift:

  • Durft u te strijden voor de waarheid?
  • Gasten aan het bruiloftsmaal
  • De weg omhoog
  • Wat kan een mens mij doen?

De preken zijn te vinden in het boek ‘Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie’, blz. 41-65.
De kring vindt plaats in het Dijkhuis en begint om 20:00 uur.
Wanneer u vragen heeft of zich wilt opgeven voor de kring kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom, mobiel 06 135 693 74.

Sluiten