Uitnodiging Sing-in 9 februari

09 februari 2020, 19:30 uur

Zondag 9 februari is weer de eerste sing-in van het nieuwe jaar. We beginnen direct aansluitend na de avonddienst eerst met koffie en thee in de kerk. Daarna gaan we zoals gebruikelijk liederen zingen op verzoek, waarbij Hanneke Ermstrang ons zal begeleiden op de piano. Iedereen, dus ook van buiten de gemeente, van harte uitgenodigd om mee te komen zingen! Kun je niet in de avonddienst aanwezig zijn, dan kun je uiteraard ook nog na de avonddienst aansluiten om met ons mee te zingen. Ben je nog nooit geweest, kom dan toch eens een keer kijken en zing mee! Welkom!
De muziekcommissie

Sluiten