Inzage jaarrekeningen, Dijkhuis

08 juni 2022, 19:00 uur

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering zijn de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie voorlopig vastgesteld. Woensdagavond 8 juni is er van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Dijkhuis voor gemeenteleden gelegenheid om de jaarrekeningen in te zien.
Van beide colleges zijn personen aanwezig om desgewenst toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Als er die avond geen bezwaren zijn, zullen de jaarrekeningen op de kerkenraadsvergadering van 14 juni definitief worden vastgesteld, ondertekend en vervolgens ingediend worden bij het CCBB. (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken)

Sluiten