Inzage jaarrekeningen

07 juni 2021, 19:00 uur

A.s. maandagavond 7 juni a.s. is er voor belangstellende gemeenteleden gelegenheid om de jaarrekening 2020 van het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en de begraafplaats in te zien. Locatie: t Dijkhuis Tijdstip: vanaf 19.00 tot 20.30 uur.

Van elk college zijn vertegenwoordigers aanwezig om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. De rekeningen zijn door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Zonder opmerkingen of noodzakelijke aanpassingen zullen de jaarrekeningen op de kerkenraadsvergadering van 15 juni definitief worden vastgesteld en worden ingediend bij het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).

Sluiten