Bijbelstudie Openbaring, Geref. kerk Rijswijk

22 mei 2024, 19:30 uur

Op D.V woensdag 5 juni a.s. vervolgt Rennie Schoorstra zijn lezing over Openbaring.
Locatie: Gereformeerde kerk Rijswijk. Aanvang: 19.30 uur. Ieder van harte uitgenodigd.

Sluiten