Vacature wijkouderling

25 januari 2019

Op woensdag 13 februari is tijdens de verkiezing Bert van Straten (Wilgenhof 35) verkozen en benoemd in de vacature van wijkouderling. Wij wensen Bert van harte sterkte en wijsheid van God toe bij de te nemen beslissing.
Bezwaren
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, of tegen de eventuele bevestiging van de gekozen broeder, kunnen door stemgerechtigde leden uiterlijk 21 februari voor 18.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingeleverd.

Sluiten