Rondom de diensten

14 april 2024

Hartelijk welkom in de kerk! In de morgendienst lezen we uit Lukas 24. De discipelen zitten bij elkaar en Jezus verschijnt in hun midden. Hij heeft grote plannen, maar eerst moeten de discipelen ervan verzekerd worden dat Hij werkelijk, lichamelijk, is opgestaan. In de avonddienst gaat dr. H. Klink voor met wie ik geruild heb. Vanwege het aanstaande emeritaat van ds. Klink is dit de laatste keer dat ik met hem kon ruilen.

Sluiten