Theologiekring

30 januari 2023, 20:00 uur

Maandagavond 30 januari komt de theologiekring om 20:00 uur weer bijeen ten huize van de familie De Leede aan de Dorpsstraat 12 te Rijswijk. Hoofdstuk 3 van het boek ‘En voort wentelen de eeuwen’ van dr. J.H. Bavinck staat daarin centraal. Naar aanleiding van Openbaring 4 en 5 denkt de auteur na over wat er in deze wereld gaande is. God troont in de hemel, in een volmaakte rust. Tegelijk is de hemel betrokken op deze aarde. De hemel reageert op wat er op de aarde gebeurt. Ook ziet Johannes vier dieren, als beeld van de hele schepping. Het lot van de planten- en dierenwereld is verbonden met dat van ons mensen, om wie de duivel strijdt tegen God. Deze en nog veel meer onderwerpen snijdt Bavinck aan. Genoeg stof dus om een avond met elkaar over door te spreken.
Bent u geen lid van de kring maar bent u benieuwd hoe zo’n kringavond verloopt? Ook dan bent u hartelijk welkom.
Voor vragen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via telefoonnummer 06 – 135 693 74.

Sluiten