Theologiekring

22 april 2024, 20:00 uur

Op maandag 22 april komt de theologiekring weer bij elkaar. Dit keer gaat het over de uitleg die Bonhoeffer in het boek Navolging geeft over hoofdstuk 6 van de Bergrede. Hoofdstuk 5 daarvan zegt dat christenen zijn als een stad op een berg, heel zichtbaar. Hoofdstuk 6 benadrukt juist het verborgene van het christelijke leven, dat zich in de binnenkamer ontvouwt. Hoe verhouden die zichtbaarheid en die verborgenheid zich tot elkaar? De kring begint om 20:00 uur en vindt plaats aan de Industrieweg 1a, ten huize van de familie De Groot. Voor informatie kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom, telefoonnummer 06-135 693 74. Welkom!

Sluiten