Dinsdagavondkring

10 januari 2023, 20:00 uur

In de komende week komen de kringen weer bij elkaar. We bespreken hoofdstuk 4 uit ons boekje. We bezoeken de kerk van Malawi. Er is daar veel armoede. De kerk groeit hard waardoor er te weinig voorgangers zijn. De mensen leven in armoede. En toch groeien ze in het geloof. Ze komen samen om de bijbel te lezen en toe te passen. Hoe doen ze dat en wat kunnen wij daarvan leren? Het bijbelgedeelte van deze avond is Efeze 3: 14-21. Hartelijk welkom. Ook nieuwe belangstellenden zijn uiteraard welkom. Hier volgen de tijden:
Dinsdagavond bijbelkring bij Jan Oudshoorn om 20.00 uur

Sluiten