Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J. Haeck uit Zeist, viering Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. A.J. Mouw uit Aalburg, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 75 : 1, 4 en 6 ; Organiste: Hanneke Ermstrang
18.00 uur: Op Toonhoogte 242; Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Jesaja 12 & Johannes 7: 37-44
18.00 uur: Maleachi 3: 8-18 & Matt. 6:1-6

Collecten:
1e rondgang Diaconie en de Avondmaalscollecte is bestemd voor Voedselbank Altena.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Red een Kind.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
23 juni: Jenette Tolhoek – Jopie van Tongerlo – Lisa den Hartog
30 juni: Annelinde Treffers – Dineke van Tilborg – Marleen Faber

Zondagsschool/kindernevendienst:
23 juni: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
30 juni: Zondagsschool: groep 1 t/m 8
Lied zondagsschool juni: Psalm 150 vers 1 Looft God, looft zijn naam alom

Kerkauto:
23 juni: Arné Kant, tel. 06-13952836
30 juni: Arjan Hoeke, tel. 442676

Bloemengroet:
Deze week ontvangt Annemieke Geluk, Maasdijk 14A, de bloemengroet van de gemeente.

Huwelijk:
Op D.V. 29 juni gaan Stefan Spronk en Babette den Hollander trouwen. Dit huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend in onze kerk door ds. Mouw. De aanvang van deze dienst is om 16.00 uur. Ze gaan wonen op De Klompenmaker 25, 4284 VZ te Rijswijk. Als kerkenraad wensen we Stefan en Babette een goede voorbereidingstijd op hun huwelijk toe.

Jarig:
Donderdag 27 juni hoopt de heer L.H. Broekhuizen (Den Dissel 22 4283 HB) zijn 82e verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw nieuwe levensjaar.

Bevestigings- en intrededienst ds. Fokkert:
DV. zondag 30 juni as. is voor onze gemeente een heugelijke dag. Na ruim anderhalf jaar vacant te zijn geweest mogen wij uit Gods hand een nieuwe herder en leraar ontvangen. In de ochtenddienst zal proponent Fokkert bevestigd worden als onze nieuwe dominee. De dienst wordt geleid door dominee J.W. van Bart uit Harderwijk. De intrededienst, welke aanvangt om 14.30 uur, zal geleid worden door ds. Fokkert. Vanwege de verwachte drukte willen wij u alvast informeren over een aantal zaken. Tijdens beide diensten zal een groot aantal genodigden aanwezig zijn. Aangezien zij vrijwel allemaal met de auto zullen komen zal de parkeerplaats naast de kerk waarschijnlijk onvoldoende plaats bieden. De kerkrentmeesters zullen het parkeren begeleiden zodat iedereen een geschikte plaats vindt. Wij willen u vragen, indien mogelijk, zoveel mogelijk te voet of per fiets naar de diensten te komen. Als de kerk vol is zal uitgeweken worden naar ’t Dijkhuis. De kinderen van de zondagschool zullen gezamenlijk de ochtenddienst volgen in ’t Dijkhuis.
Na de intrededienst is er gelegenheid om ds. Fokkert te feliciteren in de kerk. Ook wordt u uitgenodigd om na de intrededienst in ’t Dijkhuis, onder het genot van koffie, thee of iets fris nader kennis te maken met ds. Fokkert.
De kerkenraad

Solidariteitskas 2019:
De enveloppe voor de solidariteitskas worden binnenkort bij de belijdende leden van onze kerk bezorgd. De solidariteitskas is o.a. bestemd voor de onderlinge steunverlening binnen de PKN, maar ook voor onze eigen gemeente. De bijdrage is € 10,00 per belijdend lid, waarvan € 5,00 bestemd is voor onze eigen gemeente. U kunt het bedrag overmaken naar: NL33.RABO.0357.0017.53 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente te Giessen onder vermelding van solidariteitskas 2019. We vertrouwen erop dat u zorgt voor een vlotte betaling van deze bijdrage.
De Kerkrentmeesters.

Bericht van zondagsschool De Zaaier:
Volgende week zondag 30 juni tijdens de bevestigingsdienst van prop. Fokkert hebben alle groepen zondagsschool. We gaan met alle kinderen naar de bevestigingsdienst kijken in ’t Dijkhuis via de beamer. Namens leiding en kinderen van zondagsschool de Zaaier wensen wij prop. Fokkert en zijn gezin een goede en gezegende dienst toe!
Leiding zondagsschool de Zaaier.

Afscheid Maarten den Toom:
Op D.V. 8 september willen we afscheid nemen van Maarten den Toom. Dit willen we doen in de ochtenddienst van 8 september. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen voorin de kerk. Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken in ’t Dijkhuis, waar eventueel ook nog afscheid van Maarten kan worden genomen.

SamenLoop voor Hoop, komt u/jij ook?:
Aanstaande vrijdag en zaterdag vindt de SamenLoop voor Hoop in ons dorp naast De Jager plaats. Ons team 'You'll never walk alone' bestaat uit maar liefst 32 jongeren en volwassenen! We nodigen u en jou uit om een kijkje te komen nemen op het terrein van de SamenLoop voor Hoop en bij de kraam van ons team (nummer 47).
Programma:
De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs evenement en begint op vrijdag 28 juni om 17:00 uur en eindigt op zaterdag 29 juni om 17:00 uur. Zo is er o.a. de openingsceremonie (vrijdag 28 juni om 17:00 uur), de kaarsenceremonie (vrijdag 28 juni om 23:00 uur), de KinderLoop (zaterdag 29 juni om 10:30 uur) en de slotceremonie (zaterdag 29 juni om 17:00 uur). Zie voor meer info: https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/altena/
Verkoop in/rondom onze kraam:
Alle opbrengsten gaan naar het goede doel. In onze kraam verkopen wij tweedehands kinderkleding, zelf gehaakte knuffelbeestjes, plantjes (vaste tuinplanten, lavendel, vlinderstruik, etc) en armbandjes. Bij onze kraam kunt u bij Mirjam Garstman terecht voor in en opvlecht (€ 7,50), luxere vlechten (€ 10) en opsteken (v.a. € 15). Voor allerlei leuke puzzels en raadsels kunt u terecht in onze Escape Room.
Tussenstand inzamelingsacties:
De inzamelingsacties knippen/vlechten/opsteken, de kaarszakken, de donatieboxen, de online actiepagina en de collecten hebben een mooie tussenstand van € 1110,55 opgeleverd. Een heel mooi bedrag! Bedankt voor uw en jouw bijdrage!
Donaties:
Donaties zijn van harte welkom via de donatieboxen in de hal van de kerk of online op de donatiepagina van ons team: https://acties.samenloopvoorhoop.nl/team47youllneverwalkalone

SamenLoop voor Hoop tieners/jongeren:
Wil je meedoen? We zijn al met een mooi groepje jongeren, maar het kan nog steeds. Tijdens de 24-uur hebben we je hulp nodig in de Escape Room, in onze kraam waar we o.a. spullen gaan verkopen voor het goede doel én met het lopen. Het is namelijk de bedoeling dat de gehele tijd minimaal één persoon van ons team aan het lopen is. Dit zijn gewoon rondjes over het terrein. Voor het lopen hebben we je hulp overdag, maar vooral ook 's nachts nodig. Het zou mooi zijn als we met een grote groep jongeren 's nachts kunnen gaan lopen. Wat doe je dan als je niet aan het lopen bent? Nou dan zit je met z'n allen in de tent van ons team (met een aantal leiding), eten we chips, doen we spelletjes, proberen we te slapen (ha ha), enz. Leuk en gezellig dus! Aanmelden kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)

SamenLoop voor Hoop tweedehands kinderkleding gezocht (inleverdatum verlengd!):
We hebben al wat kinderkleding ontvangen, maar voor een mooie opbrengst hopen we meer kinderkleding te ontvangen. Tijdens de SamenLoop voor Hoop gaan we de kinderkleding verkopen in onze kraam. Wilt u ons helpen? Heeft u in de kast nog goede kinderkleding (t/m maat 176) waar u afstand van kunt doen? U kunt goede en gebruikte kleding inleveren bij familie de Graaff (Maasdijk 19). Wij willen u vragen om de kleding in een gesloten (vuilnis/plastic) zak te doen. Mocht er niemand thuis zijn dan kunt u de kleding achter het huis plaatsen. Inleveren kan tot en met donderdag 22 juni. Alvast bedankt!

SamenLoop voor Hoop kaarsenzakken:
Er zijn al een aantal kaarsenzakken meegenomen, maar het zou mooi zijn als er nog meer kaarsenzakken worden gekocht voor € 5,- p.s. (dit kunt u achterlaten in de donatiebox in de hal van de kerk). De kaarsenzakken liggen in de hal van de kerk. Op een kaarsenzak kunt u dan een wens of gedachte neerzetten of op een andere manier deze kaarsenzak thuis creatief gaan bewerken. Het is de bedoeling dat u een kaarsenzak weer achterlaat in de hal van de kerk of inlevert bij familie de Graaf (Maasdijk 19) tot uiterlijk donderdag 22 juni. Als team zorgen wij ervoor dat uw kaarsenzak brandt tijdens de SamenLoop voor Hoop.

Hardlopen/Bootcamp (13 jaar en ouder):
Er wordt warm weer opgegeven, maar toch gaan we met een aangepast tempo maandagavond 24 juni weer een uurtje hardlopen i.c.m. bootcamp oefeningen. Neem een flesje water mee en wat geld voor een ijsje. We starten om 19:30 uur vanaf 't Dijkhuis voor een rondje fietsdijk. We houden een tempo aan die voor iedereen te doen is. Deelname is gratis. Aanmelden mag: Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)

Bedankt:
Blij verrast waren we door de vele kaarten, persoonlijke felicitaties en bloemen bij ons 45-jarig huwelijk op 13 juni jl. Allen heel hartelijk dank hiervoor.
Leny en Kees van Tilborg

De kerkenraad wenst u allen een goede Avondmaalszondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten