Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. L. van Rees uit Hoogblokland
18.00 uur: Ds. G. van der Neut uit Werkendam

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 48 vers 3 (NB); Organist: Timo van den Berg
18.00 uur: Psalm 148 vers 1 en 2 (NB); Organiste: Karin van Andel

Schriftlezing:
09.30 uur: Exodus 14:23-15:6
18.00 uur: Jesaja 59:(12-)15-17; Efeze 6:10-17

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Operatie Mobilisatie Nederland.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang Extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor verzekering/belasting gebouwen.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Friedensstimme.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
19 mei: Ellen Roodnat – Willeke de Ruiter – Babet van Tilborg
26 mei: Annelies van Tilborg – Margriet de Lorm – Rebekka van Esch

Zondagsschool/kindernevendienst:
19 mei: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4 Kerk: groep 7/8
26 mei: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool mei: Op Toonhoogte 268 Heer, ik prijs uw grote naam

Kerkauto:
19 mei: Gijs v.d. Beek, tel. 442596
26 mei: Anton Elshout, tel. 442326

Bloemengroet:
De bloemengroet van deze week gaat naar mevr. Van Giessen-Naaijen, Den Burcht 21.

Geboren 1:
Maandag 13 mei zijn Corné en Meta Hobo (Heerlijkheidstraat 4a 4283 GL) de trotse ouders geworden van een dochter, Floor Catrina, roepnaam Floor. Boven het geboortekaartje hebben ze geschreven: Adem, liefde en leven door God aan jou gegeven. We zijn blij en dankbaar dat jij er bent. We feliciteren de ouders van harte met de geboorte van Floor en bidden hen Gods zegen toe bij de opvoeding.

Geboren 2:
Afgelopen dinsdag, 14 mei, werd in het gezin van Jonathan en Sandra van Rijswijk (Magnolialaan 11, 4286 CM te Almkerk) een dochter geboren: Vera Isabella. Vera is het zusje van Levi. We feliciteren hen van harte en danken de Heere God dat Hij nieuw leven gaf en tegelijk ook leven bewaarde. We bidden Jonathan en Sandra Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Jarig:
Donderdag 23 mei hoopt mevr. A. Kant-Schilders (Korenschoof 17 4283 HG) haar 80e verjaardag te vieren. We feliciteren haar van harte en wensen haar Gods zegen toe voor haar nieuwe levensjaar.

Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters, en éénmaal € 20,00 en éénmaal € 10,00 beide voor de H.V.D., hartelijk dank daarvoor.

Theologiekring:
De volgende theologiekring gaat over deel II, blz. 871-901 van "Luther Verzameld". Het gaat om de volgende geschriften:
Dat een christelijke vergadering of gemeente het recht en de macht heeft alle leer te beoordelen en leraars te beroepen, aan te stellen en af te zetten: grondslag en reden uit de Schrift.
Over de orde van de eredienst.
De Duitse mis - de orde van de eredienst.
Luthers voorwoord op Onderricht van de visitatoren aan de parochiegeestelijken in het keurvorstendom Saksen.
De kring komt bijeen op maandag 20 mei aan de Andriette Peereboom 11. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar kringleider Harry Groenenboom via nummer 06-135 693 74.

Actie kaarsenzakken:
Tijdens de SamenLoop voor Hoop staan rondom het parcours duizenden kaarsenzakken met persoonlijke wensen en gedachtes. Een indrukwekkende zee van lichtjes delen de emoties en geven de warmte van herdenken, vertrouwen en hoop. Om ons team te steunen/sponsoren kunnen er kaarsenzakken worden gekocht voor € 5,- p.s. (dit kunt u achterlaten in de donatiebox in de hal van de kerk). De kaarsenzakken liggen in de hal van de kerk. Op een kaarsenzak kunt u dan een wens of gedachte neerzetten of op een andere manier deze kaarsenzak thuis creatief gaan bewerken. Het is de bedoeling dat u een kaarsenzak weer achterlaat in de hal van de kerk. Als team zorgen wij ervoor dat uw kaarsenzak brandt tijdens de SamenLoop voor Hoop. Wilt u op een andere manier sponsoren/doneren? U kunt een donatie doen in de donatiebox in de hal van de kerk óf door een donatie over te maken op de actiepagina van ons team: https://acties.samenloopvoorhoop.nl/team47youllneverwalkalone

Acties t.b.v. het KWF door de Samen op weg teams en Alpe d'Huzes:
Fietstocht om het eiland van Nederhemert
Zaterdag 25 mei
Op deze dag willen we een fietsdag organiseren die voor elk wat wils is. Jonge en oude, snelle of langzame en met of zonder elektrische-hulp fietsers!
Wat zijn de mogelijkheden?

  • Wielrenners kunnen elke 2 uur meefietsen met Raphaël en Winfred wanneer zij één ronde om "het eiland" fietsen. Eén ronde is bijna 37 kilometer. Team van Dijk rijdt deze ronde die zaterdag 6 keer. Om 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 en 18:00 uur. Hopelijk rijden er vele wielrenners mee om er telkens een gezellige ronde van te maken!
  • Tussen 10:00 en 16:00 uur kunnen andere fietsers (dus jong en oud, met gewone, racefiets of elektrische fiets in een groepje of gewoon alleen) de ronde één of misschien ook meerdere keren rijden.
  • Voor alle fietsers geldt dat zij starten bij de Hervormde kerk in Rijswijk (NB) aan de Maasdijk 27. Daar staat de koffie/thee met wat lekkers klaar! Halverwege (bij strandbad Well) staat een verzorgingspost van Van Helden 2Wielers. Hier kan u even rusten, iets te eten en te drinken pakken en eventueel uw fiets nog even na laten kijken wanneer die net niet helemaal goed bleek te rijden op de eerste helft.
  • Naast dat het voor ons een goede training is hopen we natuurlijk ook weer geld voor het KWF op te halen. Voor deelname aan één ronde vragen we daarom € 5,-. Voor de tweede ronde die u meerijdt € 2,50 en voor elke volgende ronde € 1,- .
  • Om enigszins te kunnen bepalen hoeveel koffie en koek we nodig hebben willen we u vragen om u aan te melden. Dit kan door te bellen, appen (06-23326225) of mailen w-vandijk@outlook.com

Autowasactie:
Op zaterdag 25 mei kunt u tussen 09:00 en 13:00 uur uw auto laten wassen voor hetzelfde goede doel. De autowassers van de Samen Op Weg teams van de Samenloop voor Hoop Altena staan klaar bij de gereformeerde kerk in Rijswijk NB.
Graag zien wij u op zaterdag 25 mei!

Vakantie bijbel gids 2019:
Begin de zomer goed met de vakantie bijbel gids 2019 van Ark Mission (100 jaar). Heerlijk, het wordt zomer, de vakantie komt eraan! Er is meer tijd voor elkaar en om van de zon te genieten. De nieuwe vakantie bijbel gidsen 2019 van Ark Mission draaien helemaal om de zon. Het gaat over zonnestralen, die we niet alleen buiten opvangen, maar ook juist die stralen die we van God ontvangen en mogen door geven. Dat belooft drie weken plezier voor jong en oud om opbouwende woorden te overdenken en je te laten verwarmen door Zijn licht. De vertrouwde puzzel is natuurlijk ook weer opgenomen.
”Op bergen en in dalen, ja overal is God”. Bij de uitgang - hal van de kerk kunt u een Vakantie Bijbelgids 2019 meenemen, en natuurlijk een fijne vakantie.

Eindexamens:
De laatste week van de centrale examens is ingegaan. We leven mee met de jongeren die de examens afleggen. Een spannende periode. Wij bidden jullie Gods kracht, wijsheid en zegen toe bij het studeren en het maken van de examens.

Kampweekend 2019 – Ga je mee naar Hollywood?:
In het laatste weekend van september (27-29 september 2019) wordt er weer een kampweekend georganiseerd. Dit jaar reizen we wederom af naar het Brabantse Oirschot. Op de kampeerboerderij van de familie van Pinxteren gaan we een weekend beleven in Hollywood style. We gaan weer een leuk programma in elkaar zetten, met vaste onderdelen zoals de bonte avond, het zondagse momentje en natuurlijk allerlei leuke spellen. Check ook onze facebook pagina voor een trailer die jullie uitnodigt voor dit kamp.
Ga je ook mee?
Ben jij tussen de 8 en 20 jaar oud, dan ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan op dit kamp. Geef je voor 1 juli 2019 op middels een mailtje aan Johnny van Meurs (johnny_van_meurs@hotmail.com). Mail je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer (van jou of je ouder(s)/verzorgers(s) en dan hoor je of je erbij bent. Er zijn 48 slaapplekken en vol = vol deze editie. De kosten van dit weekendje weg bedragen € 30,- per kind. Na ontvangst van je mail krijg je bericht of er nog plek is en hoe je het geld kunt overmaken. We zien de aanmeldingen snel tegemoet!
Namens de kampcommissie, Johnny van Meurs

Nieuwsbrief zondag 2 juni:
De nieuwsbrief van zondag 2 juni 2019 wordt gemaakt door Henk van Vugt. Kopij voor vrijdag 18.00 uur inleveren op Hogelandstraat 1 of via de mail: webmaster@kerkgiessen.nl


De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten