Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek
18.00 uur: Ds. A. Naijen uit Andel

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 42 vers 1 en 3; Organiste: Hanneke Ermstrang
18.00 uur: Op Toonhoogte 298; Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: 1 Samuel 4: 12-22
18.00 uur: Mattheus 25:14-30

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het jeugdwerk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor het onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor diaconaal werk Giessen.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
15 juli: Lisa den Hartog – Pauline Elshout
22 juli: Annemarie van Veen – Geeriena Swijnenburg

Zondagsschool/kindernevendienst:
15 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
22 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4

Kerkauto:
15 juli: Nico v.d. Wiel, tel. 441460
22 juli: Bert van Straten, tel. 443196

Bloemengroet:
De bloemengroet van deze week gaat naar de heer Jan Hartman, Jagerspad 22.

Huwelijksjubileum:
Zaterdag 21 juli gedenkt fam. Van der Heyden-Kolbach (Groenstraat 4 4283 GD) de dag dat het 40 jaar geleden is dat ze zijn getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Afwezigheid scriba:
De scriba is afwezig van 18 juli t/m 9 augustus. Teus de Groot (0183-441840, Industrieweg 1a) zal gedurende deze periode de taak van scriba overnemen.

Aanvulling Kerkklanken:
In de morgendienst van zondag 22 juli 2018 gaat voor ds. P.J. Droogers uit Werkendam.

Nieuwsbrief van zondag 5 en 12 augustus 2018:
De nieuwsbrief van zondag 5 en 12 augustus 2018 wordt gemaakt door Henk van Vugt. Kopij voor vrijdag 18.00 uur inleveren op Hogelandstraat 1 of via de mail: webmaster@kerkgiessen.nl

Bedankt:
Verrast, blij en dankbaar waren we, toen we thuiskwamen van een weekje vakantie waarin we onze 25-jarige huwelijksdag mochten vieren. Een zeer grote stapel kaarten, bloemen, berichtjes en cadeautjes, (en zelfs een boompje in Israël). We willen iedereen hartelijk bedanken via deze weg.
Met vriendelijke groet, familie van Herpen.
En voor een ieder, “Gods onmisbare zegen van onze kant toegewenst”.

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden van onze (schoon)vader.
Met een vriendelijke groet, Piet en Liesbeth Sterkenburg

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten