Nieuwsbrief

Zesde Lijdenszondag

Voorgangers:
09.30 uur: Dr. M. Verduin uit Zeist
18.00 uur: Ds. B. Weerd uit Huizen

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 35 vers 1 en 3; Organiste: Karin van Andel
18.00 uur: Psalm 27 vers 3; Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Matt. 16: 13–16, 26: 57–75
18.00 uur: Exodus 33: 12-23, Johannes 1: 9-18

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor diaconaal werk Giessen.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor aflossing schulden.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de H.V.D..

Kinderoppas:
18 maart: Mieke van Eeten – Susanne Pulle – Angelique van Tilborg – Rosalie ‘t Lam
25 maart: Jenette Tolhoek – Daphne Spek – Nicky en Rosalie ‘t Lam

Zondagsschool/kindernevendienst:
18 maart: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
25 maart: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4 Kerk: groep 7/8
Lied zondagsschool maart: Gezang 62 vers 3 Jezus leeft, dit is gewis

Kerkauto:
18 maart: Jonathan van de Ham, tel. 512082
25 maart: Gijs v.d. Beek, tel. 442596

Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer M. Groenenberg, Altenahove te Almkerk, de bloemengroet van de gemeente.

Geboren:
Vorige week, 10 maart, werd in het gezin van Edward en Marloeske de Ruiter (Sterappel 74281 JA Andel) een dochter geboren: Theresia Adriana. Thirza is het zusje van Myrthe. We feliciteren hen van harte en danken de Heere God dat Hij nieuw leven gaf en tegelijk ook leven bewaarde. We bidden Edward en Marloeske Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Jarig:
Vrijdag 23 maart hoopt de heer H. de Lorm zijn 83e verjaardag te vieren. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar. Adres: Guldenaerde 7, 4283 HD.

Bidstondcollecte:
De bidstondcollecte heeft opgebracht € 1.304,95. Maarten den Toom ontving € 50,00 en per bank ook € 50,00. Totaal € 1.404,95. (in 2017 was de totale opbrengst € 1.880,60).
De opbrengst van de kinderdienst was € 126,20 (2017 € 151,45)
Het college van Kerkrentmeesters wil iedereen bedanken voor uw bijdrage aan de bidstondcollecte.

Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom € 10,00 ontvangen voor de Kerkrentmeesters. Bedankt!
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van € 10,00 ontvangen voor de kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.

Kringwerk:

Maandag 19-3-2018
20.00 uur
Fam. Van Tilborg, Groenstraat 2, ( 449233
Dinsdag 20-3-2018
20.00 uur
Mevr. Groenenberg, Groenstraat 2A, ( 442260
Woensdag 21-3-2018
09.15 uur
Fam. Hartman, Reygerboslaan 23, ( 442220
Donderdag 29-3-2018
Let op datum!
20.00 uur
Fam. Smits, Hogelandstraat 35, ( 442492


Startkring:
Donderdag 22 maart hebben we alweer de 6de en daarmee ook de laatste starkringavond van dit seizoen. We hopen jullie allemaal (weer) te zien om met elkaar te kunnen praten en nadenken over ons geloof. Kunnen we hierbij spreken van religie of relatie? En wat heeft dat te maken met de liefde voor onze naasten? Kunnen we spreken van gunnend geloven?... Koffie/thee staat klaar in ’t Dijkhuis vanaf 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur. Tot donderdag allemaal!
(Schrijf ook alvast in je agenda donderdag 19 april, want dan hebben we onze slotavond)

Stille zaterdag: speciale sing-in:
Op zaterdag 31 maart D.V. organiseert de zangdienstcommissie een speciale sing-in ‘Stil worden op Stille zaterdag’. Samen willen we op een bijzondere manier stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Samen ‘in stilte’ luisteren, zingen, zien en gedenken dat onze Heiland uit liefde voor ons stierf. Hanneke Ermstrang zal ons begeleiden op de piano. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een klein uurtje duren. We nodigen graag iedereen uit voor deze sing-in. Het is goed om samen met elkaar te gedenken. Van harte welkom!
De zangdienstcommissie

Gemeentekoor Pinksteren:
Dit jaar willen we weer jong en oud uitnodigen om mee te zingen in ons Gemeentekoor.
Onder leiding van Hanneke Ermstrang gaan we 4 liederen instuderen.
We hopen de liederen te gaan zingen in de ochtenddienst op eerste Pinksterdag.
De repetities zullen op vrijdagavond van 19:30 uur tot 20:30 uur in de kerk worden gehouden. De eerste repetitieavond is op vrijdag 6 april. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op! Dit kan telefonisch of per mail bij Helene de Graaff tel. 0183-442650 /e-mail h.de.graaff@online.nl Iedereen is van harte welkom!
De zangdienstcommissie

High Tea bijeenkomsten:
Vanwege de teruglopende belangstelling hebben we als commissie besloten te stoppen met de vrouwenochtenden/-middagen. We hebben het wel als heel positief ervaren om deze bijeenkomsten samen met de 3PKN-kerken van Giessen-Rijswijk te houden. Daarom hopen we ook dat er een vervolg komt in de vorm van een andere gezamenlijke activiteit.

Samen aan Tafel voor alleenstaanden:
D.V. 20 maart is er weer veel bedrijvigheid in de Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk, want daar worden de voorbereidingen getroffen voor de maaltijd met alleenstaanden. Het menu: dat is als altijd een verrassing, bij het uitkomen van de kerkbode staat alles al op papier is de bedoeling. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. Bent u verhinderd, wilt u dat dan doorgeven aan Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458. Wilt u zo mogelijk gepast betalen? Nog maar een paar maanden en dan bestaat onze kookgroep alweer 5 jaar, wat gaat het toch allemaal snel, en wat fijn dat de opkomst zo stabiel is. We hopen u weer te ontmoeten dinsdag 20 maart!

Follow Me:
Maandag gaan we het met FM hebben over "Goed spreken".
*Niks anders dan de waarheid?
*Een goed woord(je) spreken?
In het 9e gebod wordt de naam van de naaste in bescherming genomen. Het is een gebod dat op verschillende manieren overtreden kan worden. Daarnaast zijn er vele manieren waarop met woorden de naam van onze naaste schade toegebracht kan worden?
We lezen Jakobus 3:1-10. Inloop vanaf 19:00 uur we starten om 19:15 uur... Wees op tijd.
ps.: Volgende week is de laatste les die we gezamenlijk afsluiten. Er is door de jongeren voor gekozen om ieder iets lekkers mee te nemen, waar we dan een lange tafel van maken, zodat we met zijn allen hier van kunnen eten. Maandag ligt er een lijst klaar met wat iedereen voor de volgende week mee neemt. Het is de bedoeling dat iedere tiener eten voor 1 persoon mee neemt.

Afkondiging Follow Me:
Via deze weg willen wij u allen mededelen dat door zeer uiteenlopende omstandigheden, Alien, Alewijn en Roelie allen met Follow Me stoppen. Alien en Alewijn hebben zich 9 jaar volledig ingezet voor FM, Roelie heeft dit 6 jaar gedaan.
Jonathan Groenenberg is er de laatste 4 maal bij geweest om het team te versterken, en heeft voornemens om het volgend seizoen hier weer bij te zijn.
Dit betekent dat FM zonder leiding zit. Wij bidden allen tot God, dat er een nieuwe groep opstaat en onze tieners verder willen gaan begeleiden. Momenteel hebben we 23 tieners die naar FM komen, waarvan er 7 afscheid nemen en doorstromen naar Follow Me Next. Ook zal er een nieuwe beginnende groep komen, waarvan het aantal nog niet bekend is. Wij zouden het heel erg jammer vinden als er geen nieuwe mensen op staan om onze taak over te nemen.
Voor informatie kunt u terecht bij Alien Groenenberg,(aliengroenenberg@hotmail.com, Alewijn de Ruiter ( aderuiter@ziggo.nl) of Roelie van den Berg (roelievandenberg53@gmail.com)

Rock Solid:
Zaterdag 24 maart is de laatste Rock Solid avond van het seizoen. Wat we gaan doen blijft nog een verrassing, maar ‘vraag maar raak’ aan de leiding. Wij zien jullie graag komende zaterdagavond in de Hervormde kerk in Rijswijk, jullie zijn welkom vanaf 19:15 uur.
Groeten, de Rock Solid leiding

Zomertijd:
Ter herinnering het volgende: in de nacht van D.V. zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 (komend weekend) gaat om 02.00 uur, in alle Europese landen, de KLOK 1 UUR VOORUIT en begint de zomertijd. Dus de klok 1 uur vooruit zetten, zodat u ’s ochtends op de gebruikelijke tijd naar de kerk gaat, en u niet te laat komt, als u dit niet zou doen. De zomertijd is opnieuw ingevoerd in 1977, en is een uitvinding van de Londense aannemer William Willet (1856-1909). De zomertijd duurt tot 28 oktober 2018 – 03.00 uur.
Zomertijd 25 maart. Om 02.00 uur, klok 1 uur vooruit.


De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten