Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. H.R. Fokkert, Heilige Doop
18.00 uur: Ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 105 vers 1 en 4; Organist: Timo van den Berg
18.00 uur: Psalm 86 vers 6; Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Romeinen 6: 1 t/m 14
18.00 uur: Handelingen 21: 1 t/m 14

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor ouderenwerk Giessen-Rijswijk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters bestemd voor het onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
21 juli: Susanne Pulle – Babet van Tilborg
28 juli: Janneke van der Nat – Rebekka van Esch

Zondagsschool/kindernevendienst:
21 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
28 juli: Kindernevendienst: groep 1 t/m 4

Kerkauto:
21 juli: Nico v.d. Wiel, tel. 441460
28 juli: Bert van Straten, tel. 443196

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Huib van der Werff, Maasdijk 3.

SamenLoop voor Hoop totaal teamopbrengst:
Het totaalbedrag waarmee ons team heeft bijgedragen is bekend:
€ 1.153,60 - Kraamopbrengst en de lokale rekening (kaarsenzakken e.d.)
€ 1.150,00 - Online donatiepagina (inzamelingsacties, donaties, collecten, diaconie)
€ 495,00 - Inschrijfgelden
€ 2.798,60 - Totaal

Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift ontvangen van € 10,00 voor de H.V.D..
Allen hartelijk dank daarvoor.

Zingen op Urk:
DV 28 augustus willen we weer gaan zingen op Urk. 14.00 zingen op verzoek en 's avonds zingt het Rijssens mannenkoor. Zin om mee te gaan? Opgeven kan bij Nel Broekhuizen tel: 442438 of nel.broekhuizen@gmail.com
Adrie van der Werff, Nel Broekhuizen

Hardlopen/Bootcamp (13 jaar en ouder):
Iedere maandagavond sporten we een uurtje met een groep van zo'n acht mensen. Variërend in de leeftijd van 14 tot 45 jaar. We hardlopen dan een rondje fietsdijk met tussendoor bootcamp oefeningen. We starten om 19:30 uur vanaf 't Dijkhuis en houden een tempo aan die voor iedereen te doen is. Kom gerust eens mee doen. Deelname is gratis.
Neem aanstaande maandag 22 juli een flesje water en wat geld voor een ijsje mee. Meer info: Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com).

Startdag:
Zaterdag 21 september wordt de startdag gehouden. Inmiddels zijn er een aantal vrijwilligers gevonden om de startdag te organiseren, maar er worden nog extra vrijwilligers gezocht. Indien je graag zou willen meehelpen, dan kun je contact met de scriba (scriba@kerkgiessen.nl) opnemen.

Nieuwsbrief van zondag 4 en 11 augustus 2019:
De nieuwsbrief van zondag 4 en 11 augustus wordt gemaakt door Henk van Vugt. Kopij voor vrijdag 13.00 uur inleveren op Hogelandstraat 1 of via de mail: webmaster@kerkgiessen.nl

Bedankt:
Bedankt voor de overweldigende hoeveelheid reacties, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van Arja. Het heeft diepe indruk op ons gemaakt en ons veel steun gegeven.
Familie Van Vianen

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, en berichtjes na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder en oma. Het heeft ons goed gedaan.
Piet, Liesbeth en Pascal Sterkenburg.

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten