Nieuwsbrief

Eerste Pinksterdag
Voorgangers:
09.30 uur: Ds. M.J. Paul uit Ede, m.m.v. Gemeentekoor o.l.v. Hanneke Ermstrang
18.00 uur: Ds. J.J. Verhaar uit Krimpen aan de Ijssel
Maandag 21 mei 2018, Tweede Pinksterdag
09.00 uur: Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Rijswijk, Hagepreek in het Almbos

Lied voor de dienst:

09.30 uur: Op Toonhoogte 2 vers 2; Organiste: Dini van Straten
18.00 uur: Op Toonhoogte 114 vers 1 en 2; Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Hand. 1:4-9 en 2:1-6
18.00 uur: Handelingen 2

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor de GZB Pinksterzendingscollecte.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor verzekering/belasting gebouwen.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor MAF Nederland.

Kinderoppas:
20 mei: Annemiek van den Ham – Angelina van Vugt – Babet van Tilborg
27 mei: Leen en Lydia van Anrooij – Mirjam Garstman – Babet van Tilborg

Zondagsschool/kindernevendienst:
20 mei: PINKSTEREN Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
27 mei: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool mei: Psalm 116 vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

Kerkauto:
20 mei: Fred Faber, tel. 443043
27 mei: Dik Davelaar, tel. 441919

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar fam. Groenenberg, Antonialaan 4 te Almkerk. En naar Rina van Eeten, Heerlijkheidstraat 10.

Huwelijksjubileum:
Maandag 21 mei is het 55 jaar geleden dat fam. Elshout-van der Zalm (Maasdijk 10 4283 GA) is getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods Zegen toe voor de toekomst.

Pinksterviering zondagsschool:
Vanmorgen hopen we met de kinderen het Pinksterfeest te vieren. Het thema is “Samen zijn we sterk”. Deze ochtend is het kindernevendienst voor alle groepen. De kinderen gaan met u/jullie naar de kerk en vervolgens zetten we de Pinksterviering voort in ‘t Dijkhuis. Na afloop van de dienst kunt u uw kinderen daar ook weer ophalen.

Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen. Voor de kerkrentmeesters werd er een gift van € 20,00 ontvangen en één van € 10,00 ook voor de kerkrentmeesters. Hartelijk dank daarvoor.

Hagepreek 21 mei:
Morgen op tweede Pinksterdag is er weer de jaarlijkse Hagepreek in het Almbos dat door de drie PKN kerken in Giessen/Rijswijk georganiseerd wordt. Dit jaar zal ds. H.J.K. Gierkink- van Geerenstein voorgaan. Kunst en vriendschap zorgt weer voor de muzikale begeleiding bij de samenzang. Er zijn een aantal stoelen aanwezig maar wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan gerust een stoel mee. Nadien is er een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. We hopen natuurlijk op mooi weer maar zo niet dan wijken we uit naar de Gereformeerde kerk te Rijswijk. Aanvang: 9.00 uur.
DE DIENST IS VANAF 11 UUR TE BELUISTEREN VIA DE KERKTELEFOON.

Hagepreek collecte:
De opbrengst van de collecte die tijdens de Hagepreek gehouden wordt gaat dit jaar naar de stichting Brood voor Weeskinderen. Deze lokale stichting houdt zich bezig met het opzetten van bakkerijen in Burundi, waarbij kansarme jongeren geholpen worden d.m.v. het werk dat zij in de bakkerij kunnen verrichten. Het laatste nieuws over de stichting kunt u teruglezen op de website van de stichting: http://www.broodvoorweeskinderen.nl (Dit jaar zet de diaconie van de Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk zich in om geld in te zamelen voor deze stichting). De collecte bij de dienst van morgen is dan ook van harte bij u aanbevolen.

Eindexamens:
We leven mee met de jongeren die t/m 29 mei examens mogen afleggen. Een spannende periode. Wij bidden jullie Gods kracht, wijsheid en zegen toe bij het studeren en het maken van de examens.

Theologiekring:
Maandag 28 mei om 20:00 uur komt de theologiekring bijeen aan de Andriette Peereboom 11. Aan de orde komt Luthers geschrift “Over de slaafse wil”, blz. 467 tot en met 570 uit deel I van “Luther Verzameld” (red. H.J. Selderhuis). In dit boekje reageert Luther op Erasmus opvatting over de vrije wil. Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via 06-135 693 74.

Themadienst 3 juni
Op zondag 3 juni hebben we een themadienst om 18.00 uur in onze kerk. In deze dienst zal Pal Balogh met ons na komen denken over het thema “I have a dream” Waar droom jij van? Hoe zien jouw dromen eruit? De jongerenband “Concrete” uit Sprang-Capelle zal hun muzikale medewerking komen verlenen. Met de jongeren t/m 25 jaar willen we vooraf aan de dienst met elkaar een broodje eten in ’t Dijkhuis, om vervolgens gezamenlijk naar de kerk te gaan. Geef even een seintje aan onze jeugdouderlingen als je mee komt eten. Jonathan van Rijswijk: 0615132789 of Gertjan Boonstra: 0636111201. Iedereen is van harte welkom in deze dienst! Neem gerust iemand mee!

't Kerkplein Festijn Hervormde Gemeente Rijswijk
Op zaterdag 26 mei zal voor het eerst 't Kerkplein Festijn georganiseerd worden op de parkeerplaats van de Hervormde Gemeente te Rijswijk, Maasdijk 27. Hieronder valt ook onze welbekende kledingbeurs voor gebruikte kleding voor baby's, kinderen en volwassenen. Daarnaast een ruime sortering boeken, CD's/DVD's, gebruikt speelgoed, spellen, puzzels. Ook zal er een groot assortiment aan perkplanten te koop worden aangeboden. Natuurlijk ontbreekt het Rad van Avontuur niet, waarbij diverse boodschappenmanden worden verdraaid. Dit alles onder het genot van koffie met gebak. Ook aan de hartige trek is gedacht. Kom eens een kijkje nemen bij 't Kerkplein Festijn, Maasdijk 27 te Rijswijk. Vanaf 9.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom.

Bedankt:
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes, bloemen en bezoekjes bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het was hartverwarmend.
Peter en Janske van Herwijnen

Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.
Hartelijke groet, Marius en Ella Naaijen - Sterrenburg,


De kerkenraad wenst u allen goede Pinksterdagen en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten