Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J.H. Reijm uit Alblasserdam
18.00 uur: Ds. E. van der Poel uit Schoonrewoerd

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 3 vers 1 en 2 (NB); Organiste: Karin van Andel
18.00 uur: Psalm 96 vers 1 (NB); Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Handelingen 9: 1-20
18.00 uur: Handelingen 11:19-26

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor aangepaste catechese Almkerk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor aflossing schulden.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het jeugdwerk.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
16 sept.: Dineke van Tilborg – Pietje van Tilborg – Diana Kant
23 sept.: Jenette Tolhoek – Jopie van Tongerlo – Rina van Vark

Zondagsschool/kindernevendienst:
16 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
23 sept.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool september: Psalm 86 vers 6 Leer mij naar uw wil te hand’len

Kerkauto:
16 sept.: Bert den Hartog, tel. 443953
23 sept.: Bert van Straten, tel. 443196

Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer Teun Sterrenburg, Ridderhof 8, de bloemengroet van de gemeente.

Jarig:
Maandag 17 september hoopt mevr. W.A. van Vugt-van Rijswijk (Den Dissel 2, 4283 HL) haar 83e verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen toegewenst voor uw nieuwe levensjaar.

Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: twee maal € 10,00 voor de H.V.D., hartelijk dank daarvoor.

Collecte-opbrengst Sport for Others:
We waren erg verrast toen we hoorden wat de collecte voor de kindslaven op Haiti van afgelopen zondag heeft opgebracht. Maar liefst € 409,75, wauw wat een prachtbedrag! En we waren nog meer verrast toen de diaconie ons berichtte dat zij de collecte verdubbelen! Echt geweldig, we zijn er stil van en diep dankbaar voor. Iedereen ontzettend bedankt voor zijn/haar giften en de diaconie voor dit prachtige gebaar. Ook willen we de vakantiekindernevendienst hartelijk bedanken! Zij schonken ons de opbrengst van afgelopen zomervakantie: € 69,70 euro. Zo mooi om te merken dat de gemeente van Giessen ons zo steunt.
Bert den Hartog en Marlies Kant

Verslag kerkenraadsvergadering dd. 4 september 2018:

  • Teus de Groot en René van Vugt gaan zondag 16 september naar de bevestigingsdienst van ds. Molenaar te Woudrichem.
  • Harry Groenenboom wordt de vertegenwoordiger vanuit de kerkenraad naar de (voormalige) classis. Naar een tweede vertegenwoordiger wordt nog gezocht.
  • De jeugdouderlingen (Jonathan van Rijswijk en Gert Jan Boonstra) zijn bij diverse gemeenteleden op bezoek geweest om jeugdleiding voor de diverse clubs te zoeken. Veel gemeenteleden hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.
  • Harry Groenenboom is zich aan het inlezen hoe we als kerk met de nieuwe privacywet moeten omgaan. Het streven is om voor het einde van dit jaar alles geregeld te hebben.
  • Gert Jan Boonstra en René Versteeg zijn al vrij ver met de organisatie voor de startdag van 22 september.
  • Op zaterdag 27 oktober gaat de kerkenraad (inclusief aanhang) met elkaar een dagje uit.

Startdag:
DV zaterdag 22 september is er weer de jaarlijkse startdag van onze Gemeente. Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen bij de nieuwsbrief van vorig week. Mocht u deze gemist hebben dan liggen er nog uitnodigingen bij de uitgang van de kerk. Het programma is ook na te lezen op de site. Deze keer is het thema “Kiezen”. Het idee achter dit thema is dat er ook gekozen kan worden uit diverse workshops. Bij te weinig belangstelling voor een bepaalde workshop, zal deze ook niet doorgaan, dus een massale opkomst is gewenst. Voor degene die kiezen om niet mee te doen aan een workshop is er voldoende om te zien. Wij rekenen dus op uw komst. Opgeven kan via het antwoordstrookje of Mail: boonstra.g@hotmail.com of ilona_reneversteeg@hotmail.nl
WhatsApp/belletje:
Gert-Jan Boonstra 06-36111201
René Versteeg 06-51601612

Kringwerk:

Huiskringen


Maandag 24-9
20:00 uur
Fam. Van Tilborg, Hogelandstraat 29, tel. 441291
Dinsdag 25-9
20:00 uur
Fam. Oudshoorn, Wilgenhof 34, tel. 442668
Woensdag 26-9
09:15 uur
Dini van Dalen, Den Dissel 14
Donderdag 27-9
20:00 uur
Fam. De Leede, Dorpsstraat 12, tel 448782
Startkring


Donderdag 27-9
20:00 uur
’t Dijkhuis
Groeikring


Donderdag 27-9
20:00 uur
’t Dijkhuis

Het te gebruiken boekje is te koop voor € 7,10 bij de kringleiding.
Het spaardoel is een project van stichting Compassion.

Groeikring
Dit winterseizoen starten we met een nieuwe kring, namelijk de ‘Groeikring’. De Groeikring is voor jongvolwassenen en bedoeld als aanvulling op de wekelijkse erediensten om zo het persoonlijk geloof te bevorderen. De kring staat niet op zichzelf, maar is een deel van de gemeente. Door het meedoen aan de Groeikring kunnen we elkaar helpen om te groeien in geloof rondom een open Bijbel. We kunnen ons geloof en onze vragen delen en ook samen groeien in een stukje gemeente zijn. Net zoals alle andere kringen willen we dit seizoen uit het boekje ‘Bouwers in de eerste gemeenten’ gaan werken. We komen in het winterseizoen 6 keer bij elkaar op donderdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur in het Dijkhuis. We gaan de hoofdstukken 1, 4, 5, 7, 8 en 10 behandelen en op de eerste avond starten we met hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk kun je thuis dan alvast doorlezen.
De data van de avonden zijn: 27 sept, 1 nov, 29 nov, 17 jan, 14 feb en 14 mrt. Groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid, dat is wat we willen bereiken met de Groeikring. We nodigen jou daarom uit om komend seizoen met ons mee te doen! Contactpersoon van de Groeikring is Jelle van Vugt vanvugttimmerwerken@hotmail.com

Theologiekring:
Ook dit jaar staat de theologiekring in het teken van de twee delen van ‘Luther verzameld’ dat onder redactie van dr. H.J. Selderhuis verscheen bij uitgeverij Kok. De eerste avond staan we stil bij het eerste deel van Luthers geschrift ‘Over de goede werken’. Dat is te vinden op bladzijde 126-181 van deel I van ‘Luther Verzameld. Daarin geeft Luther zijn visie op wat de eerste tafel van de Tien Geboden betekent voor de praktijk van het leven. Tegelijk geeft hij daarmee een beeld van de situatie in zijn tijd. De eerste theologiekring van dit nieuwe seizoen vindt plaats op maandag 8 oktober en begint om 20:00 uur. Het adres is Andriëtte Peereboom 11. Wilt u zich opgeven voor de kring of heeft u vragen? Bel dan kringleider Harry Groenenboom via 06-135 693 74.

Bloembollenactie ‘laat ze (op)bloeien’:
Al een keus kunnen maken uit de fleurige folder die we vorige week in de kerk hebben uitgedeeld? We zien met plezier uw/jouw bestelling van deze prachtige bloembollen tegemoet. Het levert dubbel plezier op: straks in het voorjaar een kleurrijke tuin/balkon en met de aankoop draagt u/jij ook bij aan een beter leven voor kindslaven op Haiti.
Bestellingen kunnen t/m 1 oktober worden doorgegeven. Dit kan door de ingevulde bestellijst + het te betalen bedrag in een enveloppe te stoppen en in te leveren in de melkbus in de hal van de kerk, bij Marlies Kant, Parallelweg 23 of bij Andrea van Esch, Burgstraat 6a. Alvast hartelijk bedankt!
De zendingscommissie
PS: Vorige week niet in de kerk geweest? → er liggen nog folders en bestellijsten in hal van de kerk. Neem er gerust eentje mee!

Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk:
Dit jaar is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk op maandag 22 oktober. De Vakantie Bijbel Club is bedoeld voor alle kinderen uit Giessen, Rijswijk maar ook uit de omliggende dorpen, die op de basisschool of speciaal basisonderwijs zitten. We starten om 11.00u en het duurt tot 15.00u. De deur gaat om 10.45u open, waarna we beginnen met inschrijven, om zo om 11.00u te kunnen starten. De kosten zijn € 2,00 per kind. Locatie: CBS de Parel, Kruisstraat 31 te Rijswijk. We hebben weer een mooi programma in elkaar gezet, met voor elk wat wils. De kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers tussen 10.45u en 11.00u en mogen om 15.00u weer worden opgehaald. In de tussentijd hebben we theater, lekker eten, liedjes zingen, Bijbelverhaal luisteren, bidden, spellen doen en nog veel meer. Graag sportieve kleren aandoen. Kom je ook? Breng gerust je vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee. We hopen jou samen met nog vele andere kinderen te zien op maandag 22 oktober as!
Groetjes, de Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina, Wilma en Angelique

Oproep Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk:
Wie komt ons helpen tijdens de VBC op maandag 22 oktober?
We zoeken:

  • Mensen die groepjes willen begeleiden van 11.00u tot 15.00u. Kinderen worden gemengd in groepjes onder- en bovenbouw.
  • Vossen voor de vossenjacht. Van 12.30u tot 15.00u verkleed als Bijbelsfiguur meehelpen aan de vossenjacht.

Wie wil er samen met ons een superleuke dag voor de kinderen en tot eer van God van maken? Oud en jong iedereen is welkom! Geef je snel op bij Linda Oppenhuizen 0183-449544 of mail naar: linda@alyayo.nl


De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten