29 december 2018

Zoals al eerder aangekondigd zal vanaf 1 januari 2019 de extra collecte voor het College van Kerkrentmeesters op de eerste en derde zondag van de maand niet langer bij de uitgang worden gehouden maar als derde collecte in de dienst. In de diensten op de eerste en derde zondag van de maand zullen de collecten als volgt worden gehouden:
1e rondgang Diaconie
2e rondgang College van Kerkrentmeesters
3e rondgang Extra Collecte College van Kerkrentmeesters
Op de overige zondagen zullen alleen de eerste twee collecten worden gehouden.

Sluiten