Vrijwilligers gevraagd voor hulpdienst S.O.S.

23 februari 2018

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken. Regelmatig krijgen we vragen om hulp via o.a. de thuiszorg, huisarts of Stichting Prisma. Momenteel zoeken we vrijwilligers om als begeleiding mee te fietsen met een mevrouw met een driewielfiets. Als ze alleen fietst is ze te onzeker. Het is de bedoeling om één maal per week een eindje met haar te fietsen. Als we voldoende vrijwilligers hebben voor dit project, is iedere vrijwilliger maar één maal in de zes of acht weken aan de beurt. Ook komen er wel eens vragen om bij voorbeeld iemand te begeleiden naar het ziekenhuis. Het zou fijn zijn als we wat extra vrijwilligers zouden hebben om aan deze vraag te kunnen voldoen.
Heb je interesse, bel dan even met Nelleke (449046), Jenny (442909) of Margriet (512814).

Sluiten