Verslag kerkenraadsvergadering 14 januari jl.

19 januari 2014

Hier volgt een verkorte weergave van de besproken punten tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdag j.l.

- Bijbelstudie: we begonnen met het lezen en bespreken van 2 gedeelten uit Markus. De radicaliteit van Jezus' roep kwam naar voren, maar ook een bemoediging: als God roept, dan luisteren we ook. Dat bewerkt Hij.

- Verkiezing nieuw moderamen: In deze vergadering werd een nieuw moderamen ('dagelijks bestuur' van de kerkenraad) gekozen: Ds. Mouw (voorzitter), Bert van Straten (scriba), Geert van Esch (assessor) en Jan Ermstrang (lid). De aftredende leden werden bedankt voor hun inzet.

- Bezinning liturgie: we nemen uitgebreid de tijd om als broeders te spreken over de bezinning rond de liturgie die dit jaar is/wordt opgestart. We vroegen elkaar: 1) Wat is liturgie voor jou en 2) Wat vind je waardevol in de huidige gang van zaken, wat zou je eventueel willen heroverwegen?
Het was goed om hierover in een vertrouwde sfeer van gedachten te wisselen, waarbij ook bleek dat de meningen over dit onderwerp, ook binnen de kerkenraad, uiteen lopen. Toch konden we, ondanks die verschillen, een goed gesprek voeren. We hebben ook besproken hoe we deze bezinning nadrukkelijk mét de gemeente willen voeren. Op de gemeenteavond van DV 5 maart willen we verder over dit thema doorpraten.

- Overzicht activiteiten en commissies: de kerkenraad vindt het belangrijk dat alle geledingen in de gemeente op aandacht vanuit de kerkenraad mogen rekenen. Daarom stelden we een lijst op met contactpersonen vanuit de kerkenraad.

- Evaluatie kerstbroodactie: we evalueerden deze actie, die uitging van de diaconie, in het dorp waar wij kerk zijn. Een verscheidenheid aan positieve reacties: opvallend hoeveel zo'n klein gebaar kan doen. Voor herhaling vatbaar.

- Begroting CvK: de begroting van het CvK werd goedgekeurd.

De kerkenraad

Sluiten