Verkiezingen

16 oktober 2020

Eric Goossens heeft na een periode van 8 jaar als diaken besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Harry Groenboom heeft zich na een periode van vier jaar als wijkouderling herkiesbaar gesteld voor een volgende periode van vier jaar. Wegens Corona is het niet mogelijk om reguliere verkiezingen te houden, er mogen namelijk maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens de verkiezingen. Na overleg met onze classispredikant willen we als kerkenraad iemand voordragen voor het ambt van diaken. Indien u bezwaar heeft tegen deze procedure, dan kunt u dat voor a.s. woensdag 18.00 uur doorgeven aan de scriba (scriba@kerkgiessen.nl).

Sluiten