Verkiezingen vacatures ouderling

04 januari 2015

Vandaag (en volgende week) liggen er bij de ingang van de kerk lijsten klaar voor twee vacatures ouderling. Deze lijsten dienen voor dinsdag 13 januari 18.00 uur bij de scriba (Wilgenhof 35) te worden ingeleverd en door tenminste 10 belijdende lidmaten te zijn ondertekend. Op dinsdag 13 januari buigt de kerkenraad zich over de ingediende lijsten, waarna deze op D.V. zondag 18 januari aan de gemeente bekend worden gemaakt.
De (eventuele) verkiezingen worden op woensdag 21 januari om 20.00 uur in ’t Dijkhuis gehouden. De kerkenraad vraagt u om de verkiezing van de nieuwe ambtsdrager in uw voorbede te gedenken.

Sluiten