Verkiezingen vacature ouderling

11 juni 2015

Verkiezingen vacature ouderling

Donderdag 11 juni waren de verkiezingen in de vacature voor ouderling. Broeder Huibert de Leede (Dorpsstraat 12 4284 EH te Rijswijk) werd verkozen. We bidden hem en Arianne Gods leiding toe in het nemen van een beslissing. Tot en met donderdag 18 juni heeft hij de gelegenheid om zich op zijn verkiezing te beraden. Wij wensen hem daarbij rust, wijsheid en Gods nabijheid toe.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba (Wilgenhof 35) te worden ingediend. De kerkenraad vraagt u om de verkiezing van deze broeder in uw gebed te gedenken.

De andere 3 broeders bidden we ook Gods leiding toe nu zij niet verkozen zijn.

Sluiten