Verkiezingen ambtsdragers

29 oktober 2014

Tijdens verkiezingen voor ambtsdrager op woensdag 29 oktober jl. zijn de volgende broeders verkozen:

Vacature ouderling (2x):
- Corné Hobo
- Koos Spronk

Vacature diaken (1x):
- Pierre de Graaf

De broeders dienen uiterlijk donderdag 6 november om 18.00 uur kenbaar te maken of zij hun beroep aanvaarden.

Sluiten