Van de Zondagsschool.

02 december 2017

Deze adventsperiode starten we op de zondagsschool met het adventsproject: Gegrepen door Gods liefde. De komende 4 weken gaan we luisteren naar de verhalen over Jona. Hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve; hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve.
Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.
Voordat de kinderen, die kindernevendienst hebben, de kerk uitgaan, zal iemand van de leiding, tijdens een kindermoment in de dienst, het verhaal van die week toelichten. De projectverbeelding bestaat uit een titelbord waaronder elke week een paneel wordt toegevoegd, waarop een symbool te zien is. Het symbool is gelinkt aan het thema van die week. Verder gaan we ons op de zondagsschool natuurlijk de komende weken ook voorbereiden op het kerstfeest en druk aan de slag met onder andere het oefenen van de liederen en gezangen voor de kerstviering.
De leiding van de zondagsschool

Sluiten