Uitslag verkiezingen ambtsdragers

05 december 2014

Afgelopen woensdag waren de verkiezingen in de 2 vacatures voor ouderling. Edwin van Rijswijk (Andriette Peereboom 12 4283 GP) en Chris van Tilborg (Wilgenhof 16 4283 JB) zijn verkozen. Beide broeders hebben tot en met donderdag 11 december de tijd om hun verkiezing en benoeming te overwegen. We bidden hen Gods leiding toe in het nemen van een beslissing, samen met hun vrouwen.

Sluiten