Status leiding jeugdwerk

08 september 2018

Hierbij een update wat betreft de status van leiding voor het jeugdwerk. We zijn blij en dankbaar om te kunnen vertellen dat een hele hoop mensen zich voor het volgende catechisatieseizoen hebben opgegeven. Zo veel zelfs dat we met de 2 groepen kunnen rouleren wat ook onze wens was. Dat wil praktisch zeggen dat iedere mentor in plaats van iedere week, om de week een catecheseavond geeft. Het leiding tekort in het jeugdwerk is dus voor 60% opgelost. Voor een aantal clubs hebben we nog leiding nodig:
(tienerclub 12 - 14 jaar) zijn 4 leiding gewenst;
(jongerenclub 14-17 jaar) 2 leiding gewenst.
We willen u nogmaals deze clubs onder de aandacht brengen omdat de jeugd naast het onderwijs van catechese, ook de clubs nodig hebben om betrokken bij de gemeente te blijven en hopelijk zo ook een blijvende band te vormen voor de jeugd. Als u zich op wilt geven mag u dat doen via de jeugdouderlingen maar ook via de voorzitters van de desbetreffende clubs.
Jonathan van Rijswijk (06 - 15 13 27 89 of jjrijswijk@gmail.com)
Gertjan Boonstra (06 - 36 11 1201of boonstra.g@hotmail.com)
Rock Solid: Erik van Tilborg (0183 - 44 2155 of angelique1977@kpnplanet.nl)
Solid Friends: Mirjam Garstman (06 - 11 13 64 75 of mirjam@dekapster.nl)

Sluiten