Solidariteitskas 2018

16 juni 2018

Binnenkort ontvangt u een enveloppe in uw brievenbus voor de bijdrage aan de Solidariteitskas 2018. De solidariteitskas is o.a. bestemd voor de onderlinge steunverlening binnen de PKN, maar ook voor onze eigen gemeente. De bijdrage is € 10,00 per belijdend lid, waarvan € 5,00 is bestemd voor onze eigen gemeente. U kunt het bedrag overmaken naar: NL33 RABO 0357 0017 53 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente te Giessen onder vermelding van Solidariteitskas 2018.
De Kerkrentmeesters

Sluiten