Solidariteitskas 2016

22 april 2016

U krijgt komende week een brief over de Solidariteitskas. Deze is bedoeld om financieel solidair te zijn met onze broeders en zusters in financieel minder draagkrachtige gemeenten. Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid € 5,00 af aan de Solidariteitskas. Als u bereid bent om meer te geven, dan komt dit ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij in deze brief om een bijdrage van € 10,00. U kunt uw bijdrage van 10 euro per belijdend lid overmaken op bankrekening NL33 RABO 0357 0017 53 of NL08 INGB 0001 1052 88 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente Giessen onder vermelding van Solidariteitskas 2016. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en voortbestaan van de Protestante Kerk?
Bij voorbaat dank. Het College van Kerkrentmeesters

Sluiten