SamenLoop voor Hoop

08 april 2016

Een van de taken voor ons als kerkelijke gemeente is missionair zijn. Dit winterseizoen hebben we hier speciale aandacht aan gegeven. Tijdens de afgelopen gemeenteavond hebben we hierover nagedacht naar aanleiding van een inleiding door dominee Van Loon. Hij vertelde ons daarbij dat een missionaire gemeente ook actief betrokken is bij de evenementen in het dorp. Hiermee wordt de zichtbaarheid vergroot en de contacten op een laagdrempelige wijze onderhouden.

Op 24 en 25 juni 2016 wordt op het voormalige voetbalveld in Rijswijk de actie “SamenLoop voor Hoop” gehouden. Dit is een 24-uurs wandelestafette voor groepen waarbij middels sponsoring van de deelnemers geld wordt ingezameld voor KWF kankerbestrijding. Ook heeft ieder team tijdens het evenement een kraam, waar eveneens geld verdiend kan worden voor het goede doel. Naast wandelaars zijn er dus ook vrijwilligers nodig, die in deze kraam willen staan. Inmiddels hebben ruim 30 groepen zich aangemeld. Binnen de kerkenraad hebben we het plan opgepakt om deel te gaan nemen aan dit evenement. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die willen deelnemen of bijdragen aan dit evenement. Bij voldoende deelnemers/vrijwilligers willen wij onze gemeente aanmelden en een groepje samenstellen wat de deelname gaat voorbereiden. De komende tijd zullen we dan een aantal acties starten voor de sponsoring.

Als u wilt deelnemen en/of bijdragen, kunt u zich tot zaterdag 16 april 2016 aanmelden bij Henk van Vugt, email henk_corine@planet.nl.

De kerkenraad

Sluiten