Samenloop voor Hoop

22 maart 2019

Als kerk is het belangrijk om zichtbaar te zijn in het dorp. Door betrokken te zijn bij lokale evenementen wordt de zichtbaarheid vergroot en kunnen contacten op een laagdrempelige wijze worden gelegd en onderhouden. Op 28 en 29 juni van dit jaar vindt er naast De Jager het evenement Samenloop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette voor groepen waarbij middels sponsoring van de deelnemers geld wordt ingezameld voor KWF-kankerbestrijding. Ook heeft iedere groep tijdens het evenement een kraam, waar eveneens geld verdiend kan worden voor het goede doel. Naast wandelaars zijn er dus ook vrijwilligers nodig, die in deze kraam willen staan. Wij zijn op zoek naar mensen (jong en oud) die willen deelnemen of bijdragen aan dit evenement. Aanmelden
kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk
(tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)
Meer info: https://www.samenloopvoorhoop.nl/

Sluiten