Samenloop voor Hoop 28 + 29 juni

10 mei 2019

De SamenLoop voor Hoop is een mooie gelegenheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, om (ex)kankerpatiënten te steunen en te gedenken. We lopen samen, en staan er bij stil. Vanuit onze kerk is er een team ontstaan (jong en oud) die zich willen inzetten met de SamenLoop voor Hoop-dagen op 28 en 29 juni. Ons teamnummer is 47 met als naam: You’ll never walk alone.
Tijdens de SamenLoop voor Hoop staan rondom het parcours duizenden kaarsenzakken met persoonlijke wensen en gedachtes. Een indrukwekkende zee van lichtjes delen de emoties en geven de warmte van herdenken, vertrouwen en hoop.
Om ons team te steunen/sponsoren kunnen er kaarsenzakken worden gekocht voor € 5,- p.s. (dit kunt u achterlaten in de donatiebox in de hal van de kerk of overmaken via onderstaande actiepagina van ons team). De kaarsenzakken liggen in de hal van de kerk. Op een kaarsenzak kunt u dan een wens of gedachte neerzetten of op een andere manier deze kaarsenzak thuis creatief gaan bewerken. Het is de bedoeling dat u een kaarsenzak weer achterlaat in de hal van de kerk. Als team zorgen wij ervoor dat uw kaarsenzak brandt tijdens de SamenLoop voor Hoop. Wilt u op een andere manier sponsoren/doneren? U kunt een donatie doen in de donatiebox in de hal van de kerk óf door een donatie over te maken op de actiepagina van ons team: https://acties.samenloopvoorhoop.nl/team47youllneverwalkalone
Inmiddels heeft iedereen die zich aangemeld heeft een mail ontvangen met meer informatie over het inschrijven e.d. Nog geen mail ontvangen of wil(t) u/jij meehelpen? Vrijwilligers zijn nodig voor o.a. het opbouwen, de verkoop in onze kraam, de 24-uurs wandelestafette, het opzetten van een geldinzamelingsactie, enz.. Aanmelden kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)

Ik doe mee!

Jong en oud(er) is van harte uitgenodigd om mee te doen. Ook al is het maar voor een paar uurtjes. We zijn op zoek naar:

  • Wandelaars: mensen die van vrijdag 17:00 uur tot zaterdag 17:00 uur willen wandelen. Je loopt niet continue, maar je wisselt elkaar af. In totaal loop je maximaal 2 uur.
  • Mensen voor de kraam: Ieder team heeft een eigen kraam van waaruit verkopen worden gedaan voor het goede doel.

Aanmelden kan via:

Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of
Jonathan van Rijswijk (tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)

Aanmeldingen

Inmiddels hebben we al 20 aanmeldingen (7 jongeren, 13 volwassenen) ontvangen van mensen die willen helpen met opbouwen, wandelen, verkoop (in de kraam), enz met de Samenloop voor Hoop. Een aantal mensen hebben zich aangemeld voor de gehele 24 uur, anderen voor een aantal uurtjes. Wilt u/Wil jij ook meehelpen? Meld je dan even aan. En vermeld daarbij wat je graag zou willen doen (zelf een actie opzetten om geld in te zamelen, meehelpen met de opbouw/afbreken, wandelen, verkoop in de kraam, enz.). Hoewel er een voorkeur is dat je de volledige 24-uur aanwezig kunt zijn, is een aantal uurtjes ook mogelijk.

Sluiten