Reisverslag Alien Groenenberg

11 december 2015

Alien Groenenberg verleent momenteel hulp aan vluchtelingen op Lesbos (griekenland).
U kunt meelezen op haar reisverslag wat te vinden is via http://aliengroenenberg.reislogger.nl/

Sluiten