Oudejaarscollecte

29 december 2017

Ook dit jaar (2017) zijn de collectes t.b.v. de kerkrentmeesters wat lager uitgevallen dan in 2016. Om het verwachte tekort enigszins te compenseren willen we op Oudjaarsavond weer een € 5,- actie houden. Wij willen u vragen mee te werken aan deze actie door eenmalig € 5,- per persoon te schenken tijdens de collecte op Oudjaarsavond. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Het college van kerkrentmeesters

Sluiten