Ontruimingsoefening

28 september 2018

Zondag 30 september willen wij tijdens de zondagsschool/kindernevendienst een ontruimingsoefening houden in het Dijkhuis. De reden hiervoor is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwd in een veilige omgeving. Echter kan er zich altijd een calamiteit voordoen, waardoor wij het Dijkhuis moeten verlaten om uw kind in veiligheid te brengen. We zullen conform het protocol de kinderen meenemen naar de verzamelplaats in de hoek van de parkeerplaats. Tijdens deze oefening zullen er geen sirenes gebruikt worden, maar gaan we langs de lokalen met het verzoek het gebouw te verlaten via de daarvoor aangegeven route. Groep 7/8 zal ondersteuning bieden aan de crèche en groep 1/2.
Ps. laat uw kind een jas meenemen.
Leiding Zondagsschool de Zaaier

Sluiten