Onderhoud kerk

23 februari 2018

De afgelopen tijd zijn er veel onderhoudswerkzaamheden aan de kerk uitgevoerd. Komende week wordt een start gemaakt met de volgende fase. Maandag wordt gestart met het verwijderen van de vloertegels in het nieuwe gedeelte van de kerk. Omdat zowel de tegels als de gebruikte lijm asbestdeeltjes bevatten, zal dit door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. De verwachting is dat de werkzaamheden de gehele week in beslag zullen nemen. Op maandag 12 maart wordt gestart met het aanbrengen van een nieuwe vloer. Dan zal ook nieuwe vloerbedekking op de galerij aangebracht worden. Als laatste zullen de muren en ramen van het nieuwe gedeelte geschilderd worden.
College van kerkrentmeesters

Sluiten