Nieuws van de beroepingscommissie

02 februari 2018

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 16 januari heeft de kerkenraad een beroepingscommissie samengesteld. De beroepingscommissie bestaat uit zes leden van de kerkenraad. Afgelopen maandag heeft de beroepingscommissie haar eerste overleg gehad. Tijdens dit overleg is de status van de solvabiliteitsverklaring besproken. Om een dominee of kandidaat te mogen beroepen dient een zogenaamde solvabiliteitsverklaring afgegeven te worden. Dit is een verklaring dat de gemeente voldoende financieel draagvlak heeft om een dominee, ook op langere termijn, te kunnen betalen. Alle stukken die aangeleverd moeten worden voor de aanvraag zijn de afgelopen maanden verzameld door het college van kerkrentmeesters en de aanvraag zal komende week ingediend worden. De commissie die verantwoordelijk is voor het uitgeven van de verklaring zal de stukken bestuderen en waarschijnlijk een bezoek aan de gemeente brengen. De verwachting is dat dit enkele maanden in beslag zal nemen. Ondertussen zal de beroepingscommissie de profielschetsen van onze gemeente en de te beroepen predikant opstellen. Dit is een proces wat uiterst zorgvuldig uitgevoerd moet worden. We vinden het bijzonder fijn dat er ook binnen de gemeente nagedacht wordt over het profiel van de te beroepen dominee/kandidaat. Wij hebben inmiddels al een reactie ontvangen en nodigen u van harte uit om uw gedachten met ons te delen. U kunt deze kenbaar maken door deze te mailen naar onze scriba: scriba@kerkgiessen.nl. Uiteraard zijn wij ook bereid om aan te schuiven bij de diverse geledingen om te vernemen welke wensen er leven. De beroepingscommissie

Sluiten