Lopend Vuurtje

11 mei 2014

Op zaterdag 7 juni 2014 vindt de 7e editie van deze Pinksterfietstocht plaats. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat we als hervormde gemeente Giessen ook weer mee willen doen en we hopen dat u/jullie ook weer in grote getale op de fiets zullen stappen. Naast het ondersteunen van een goed doel (Stichting Njokuti – meer nieuws volgt t.z.t.-) is het namelijk ook gewoon reuze leuk, interessant en gezellig om ‘een rondje kerken’ te doen en daardoor allerlei verschillende mensen te zien/spreken. Bovendien is er in alle deelnemende kerken van alles te zien of te doen en te eten en te drinken J
Het thema is deze keer ‘Het Woord’, en om hier op een bijzondere manier bij aan te sluiten, willen we in onze kerk een Bijbelleesmarathon organiseren. Om deze te laten slagen hebben we wel veel hulp nodig! Wat is de bedoeling? We willen van ’s morgens 09.30 uur tot ’s middags 17.00 uur onafgebroken uit de Bijbel laten voorlezen. We starten om 09.30 uur bij Genesis 1:1 en we zien wel waar we ’s middags om 17.00 uur uitkomen. Het is de bedoeling dat elk kwartier een andere persoon voorleest. Een eenvoudig rekensommetje leert dat we dan 30 mensen nodig hebben die elk een kwartiertje willen voorlezen. U bent trouwens vrij in de keuze welke Bijbelvertaling u wilt gebruiken.
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst waarop u/jij kunt intekenen op welk tijdstip u komt Bijbellezen. Als het tijdstip u niet zoveel uitmaakt, kunt u ook invullen of u ’s morgens of ’s middags wilt lezen, wij kunnen u dan invullen op de ‘lege’ kwartiertjes.
We hopen en vertrouwen erop dat de lijst volledig ingevuld gaat worden en dat Het Woord tijdens die zaterdag ononderbroken mag klinken! De zendingscommissie

Sluiten