Liederen

27 juni 2015

De komende week (vanaf de eerste zondag van juli dus) beginnen we met het jaarrooster waarmee we het lied voor de dienst uit een andere bundel zingen. ‘s Morgens is dat uit Op Toonhoogte, ’s avonds uit Johannes de Heer (met uitzondering van themadiensten, feestdagen etc. waar al met een liturgie uit andere bundels wordt gezongen). In de diensten waarin de eigen predikant voorgaat zingen we één psalm uit de nieuwe berijming. Die liederen zullen telkens op de nieuwsbrief worden afgedrukt. Zo hoeven we in dat jaar geen nieuwe bundels aan te schaffen. We hopen dat het bijdraagt aan de lofzang in de gemeente!

Sluiten