Liederen 05-07-2015

03 juli 2015

Vanmorgen zingen we Op Toonhoogte 45 en vanavond zingen we Johannes de Heer 33. In de avonddienst zingen we ook een psalm uit de nieuwe berijming, zoals al eerder besproken. De drie liederen worden afgedrukt op een apart liederenblad. Dat zit in de nieuwsbrief gevouwen, en we rekenen op een apart stapeltje achterin de kerk. Vergeet die (bijvoorbeeld in de avonddienst) dan niet mee te nemen! Mocht u/jij de Op Toonhoogtebundel, Johannes de Heer-bundel of nieuwe berijming zelf thuis al hebben, dan is dat natuurlijk ook handig. We hopen op fijne liederen om samen te zingen.

Sluiten