Kerstfeest Zondagsschool

12 december 2014

Ook door middel van de nieuwsbrief willen wij, kinderen en leiding van de zondagsschool, u en jou van harte uitnodigen om samen met ons het kerstfeest te vieren in de kerk.
Het thema van het kerstfeest is ”Groot Nieuws”. De dienst is op Eerste Kerstdag (donderdag 25 december) en begint om 18:00 uur. De kinderen verzamelen in het Dijkhuis en zullen gezamenlijk naar de kerk komen. Komt u ook? We gaan samen met u en voor u zingen, Bijbelgedeeltes voorlezen en luisteren naar het kerstverhaal. Iedereen is van harte welkom.
Kinderen en leiding van de zondagsschool.

Sluiten