Herinnering verkiezingen

16 oktober 2015

Tot op heden zijn er vier lijsten ingediend voor de vacatures ouderling. Vandaag liggen bij de ingang van de kerk weer lijsten daarvoor klaar. Deze lijsten dienen voor donderdag 22 oktober 18.00 uur bij de scriba (Wilgenhof 35) te worden afgegeven en door tenminste 10 belijdende lidmaten te zijn ondertekend. De kerkenraad vraagt u om de verkiezing van de nieuwe ambtsdrager in uw voorbede te gedenken.

Sluiten