Eindstand zendingsproject 4e kwartaal 2013

05 januari 2014

In het 4e kwartaal spaarden we voor een project van de GZB n.l. Radioprogramma’s voor Somalië. Via de radio komen veel Somaliërs voor het eerst in aanraking met het Evangelie.
In de maand december zat er maar liefst € 689,35 in de zendingsbussen. Hiermee komt de eindstand uit op € 1.453,46. We danken u voor uw gaven en zijn samen met u dankbaar dat we vanuit de Hervormde gemeente Giessen financieel bij kunnen dragen aan de verspreiding van het Evangelie in Somalië. In het 1e kwartaal van 2014 sparen we voor een project van de IZB. Over de details van dit project wordt u nog geïnformeerd.

De zendingscommissie

Sluiten