Een Handvol Koren

19 oktober 2018

Een Handvol Koren: 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

  1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek
  2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
  3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
  5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Heeft u interesse?
Let op: Bestellen gaat als volgt: U kunt uw naam noteren op de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt. U kunt ook bellen/mailen met Marjan Smits, tel. 443471 / smits.elimar@casema.nl Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 14 november. Marjan zal de boekjes voor 5 december thuis bezorgen, graag op het moment van bezorgen contant betalen.

Sluiten